[131106] Donghae Tweet

8주년 ^^ 케익 ㅎ

[Engtrans] 8th anniversary^^ Cake ㅎ

[Viettrans] Bánh kỉ niệm 8 năm ㅎ

BYVIfhwCUAA-4PS.jpg large

슈주 오랫가자 ^^ 늘 고 맙 고 사 랑 한 다 !! SJ & ELF

[Engtrans] Suju, let`s continue for a long time ^^ Always thankful and love You!! SJ & ELF

[Viettrans] Suju, hãy tiếp tục cùng đi thật lâu nha ^^ luôn cám ơn và yêu mọi người !! SJ & ELF

BYYSGYICIAACxms

8주년 기념 !^^ 5학년때 핸드볼 선수일때 🙂 왼쪽 밑에서 세번째 ^^ 동해입니다 멕시코 , 런던 Super Show5 다녀올께요 ^^

[Engtrans] For 8th anniversary!^^ When I was a handball player in 5th grade :) on bottom row, 3rd from the left^^ It`s Donghae. I will go to Mexico and London for Super Show 5 and come back^^

[Viettrans] Kỉ niệm 8 năm !^^ Khi tôi là một cầu thủ bóng ném trong lớp 5 🙂 trên hàng dưới cùng, thứ 3 từ trái ^^ là tôi Donghae . Tôi sẽ đi đến Mexico và London cho Super Show 5 và trở lại ^^

BYYT6CoCIAIyNHE.jpg large

Source:

Trans by : KMcp_fionaELF

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s