[131106] Kangin Tweet

8년이라는 시간 정말 어느하나 감사하지 않은것이 없어요 팬 여러분들 멤버들 매니저형들 슈퍼주니어를 위해 일해주시는 모든분들 너무 감사합니다 지키고 아끼고 노력하고 사랑하겠습니다 고마워요

[Engtrans] For this period of 8 years there’s really nothing that I’m not thankful for. Fans, members, manager hyungs, everyone who worked for Super Junior, thank you very much. I will protect it, treasure it, work hard and love it, thank you

[Viettrans] Thời gian 8 năm, chẳng có gì ngoài những tiếng cám ơn Người hâm mộ, mấy anh quản lý, những ai đã làm việc cho Super Junior. cám ơn rất nhiều. Tôi sẽ bảo vệ, trân trọng tình cảm này , tôi sẽ làm việc chăm chỉ, cám ơn

Source:

Trans by : KMcp_fionaELF

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s