[131106] Eunhyuk Tweet

: I love you ” hyuk til da “ ” give me your love “maon” ”

[Viettrans] ” : Tớ yêu cậu ” hyuk til da “ ” cậu hãy thể hiện tình yêu đi  “maon” ”

BYYDUXFCYAAerj3

사랑하기 때문에 할 수 있었던거 알죠? 멕시코,런던 공연 잘 하고 올께요! 8년동안 사랑해줘서 고마워요 우리도 더 사랑해 줄께요~ 엘프만세! 슈주만세! 우리는 슈퍼주니어에요!!!!!

[Engtrans] You know that we were able to do this because we love you guys, right? I will come back well after performing in Mexico and London! Thank you for loving us for 8 years. We will love you more too~ ELF Mansae! Suju Mansae! We are Super Juni-or!!!!!!

[Viettrans] Các bạn biết chúng tôi có thể làm điều này vì chúng tôi yêu các bạn đúng không ? Tôi sẽ trở về sau khi biểu diễn ở Mexico và London ! Cám ơn vì đã yêu chúng tôi trong 8 năm qua. Chúng tôi sẽ yêu các bạn nhiều hơn nữa ~ ELF vạn tuế! Suju vạn tuế ! Chúng tôi là Super Juni-or !!!!!

BYYLTV-CYAI3U6w

 

8주년 8억에줘 ”

[Engtrans] It’s 8th anniversary so give me 8 billion ”

[Viettrans] Kỉ niệm 8 năm nên đưa anh 8 tỉ đi ‘

===============================

케미 쩔….

[Engtrans] Chemistry is the best….

[Viettrans] Phản ứng hóa học là nhất ….

BYYQTIRCEAIoEPV.jpg large

라운지에서…

[Engtrans] At the lounge…

[Viettrans] Tại sảnh …

BYYSzRMCcAAywbs.jpg large

이번 출장은 와이스타일 여권지갑과 함께!

[Engtrans] For the trip this time,  I came with WHYSTYLE passport cover!

[Viettrans] Đối với chuyến đi lần này, tôi đi với vỏ WHYSTYLE passport cover!

BYYTcmNCQAEjcas.jpg large

공항까지 나와주신 기자님들 감사드리구요~ 포토월과 레드카펫, 케잌까지 준비해준 SM스탭분들 고마워요!!! 멕시코,런던 슈퍼쇼 잘하고 올께용

[Engtrans] Thank you to the reporters who came all the way to the airport~ Thank you to the SM staff who prepared photowall and red carpet, and even the cake!!! I’ll do the Super Show in Mexico, London well and come back

[Viettrans] Cám ơn các phóng viên đã đến sân bay ~ Cám ơn nhân viên SM đã chuẩn bị phong nền ,thảm đỏ và cả bánh nữa !!! Tôi sẽ đi diễn Super Show ở Mexico và London rồi về

Source:

Trans by : KMcp_fionaELF

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s