[131107] Donghae Tweet

멕시코로 !! 고고 !! 고고 !! RT : 벤쿠버 경유중

[Engtrans] To Mexico !! Go go !! Go go !! RT : Transit in Vancouver

[Viettrans] Đến Mexico !! Đi thôi !! :  Chúng tôi đang quá cảnh ở Vancouver

BYapkH5CIAA5rbU.jpg large

슈주가 응원합니다 ^^ 오늘 수능 화이팅 !!!!! 아 침 밥 꼭 먹 고 가 기 !!! 🙂

[Engtrans] cheering for us ^^ Fighting for today !!!!!  You have to have breakfast before going!!! 🙂

[Viettrans] Hãy ủng hộ cho chúng tôi ^^ Chúng tôi sẽ cố gắng !!!!! Các bạn phải ăn sáng rồi mới đi đó nha !!! 🙂

BYath2hIIAAwVuY.jpg large

Source:

Trans by: KMcp_fionaELF

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s