[131107] Eunhyuk Tweet

벤쿠버 경유중

[Engtrans] In transit at Vancouver

[Viettrans] Chúng tôi đang quá cảnh ở Vancouver

BYapkH5CIAA5rbU.jpg large

Hello Mexico!!!! I wanted to meet so much! Sorry we couldn’t say hello 😦 it was for ur safety ! Miss u so much! I’ll see u tmro!!

[Viettrans] Xin chào Mexico !!!! Tôi đã rất  muốn găp các bạn! Xin lỗi nhưng chúng tôi không thể nói lời chào 😦 vì sự an toàn cho các bạn ! Tôi nhớ các bạn rất nhiều !  Tôi sẽ gặp các bạn vào ngày mai !!

=========================

Hopefully be back home safely it’s too late girls 🙂 Have a sweet dream ! HUG 🙂

[Viettrans] Hi vọng là các bạn trở về nhà an toàn , trễ lắm rồi đó các cô gái 🙂 Chúc các bạn có giấc mơ ngọt ngào ! Ôm 🙂

Source:

Trans by : KMcp_fionaELF

[131107] Ryeowook Tweet

캐나다 ㅋㅋ 좋다 ~~

[Engtrans] Canada kk I like it ~~

[Viettrans] Canada kk Tôi thích đất nước này ~~

BYauGFaCUAACnLv.jpg large

졸려~~~~~~*0*

[Engtrans] Sleepy~~~~~~*0*

[Viettrans] Buồn ngủ quá ~~~~~~*0*

BYawKsfCAAEE9rB

수.능.대.박 ~~~수험생들 모두들 화이팅 ^^

[Engtrans] .dae.bak. ~~~ Fighting to all students  ^^

[Viettrans] .tuyệt vời . ~~~ Mọi người cố lên nha   ^^

BYaw34vCMAAejpI.jpg large

이걸 올릴 줄이야.. ㅠㅠ sm….. 오 ㅐ이 ㄹ ㅖ~~ ㅋㅋㅋ

[Engtrans] They uploaded this.. ㅠㅠ sm….. Why are you like this~~ kkk

[Viettrans] Họ đã đang cái này lên.. .. ㅠㅠ sm….. tại sao lại thế ~~kkk

BYayfq8CUAA3Sxt

Source:

Trans by: KMcp_fionaELF

[131107] Donghae Tweet

멕시코로 !! 고고 !! 고고 !! RT : 벤쿠버 경유중

[Engtrans] To Mexico !! Go go !! Go go !! RT : Transit in Vancouver

[Viettrans] Đến Mexico !! Đi thôi !! :  Chúng tôi đang quá cảnh ở Vancouver

BYapkH5CIAA5rbU.jpg large

슈주가 응원합니다 ^^ 오늘 수능 화이팅 !!!!! 아 침 밥 꼭 먹 고 가 기 !!! 🙂

[Engtrans] cheering for us ^^ Fighting for today !!!!!  You have to have breakfast before going!!! 🙂

[Viettrans] Hãy ủng hộ cho chúng tôi ^^ Chúng tôi sẽ cố gắng !!!!! Các bạn phải ăn sáng rồi mới đi đó nha !!! 🙂

BYath2hIIAAwVuY.jpg large

Source:

Trans by: KMcp_fionaELF

 

[131106] Eunhyuk Tweet

: I love you ” hyuk til da “ ” give me your love “maon” ”

[Viettrans] ” : Tớ yêu cậu ” hyuk til da “ ” cậu hãy thể hiện tình yêu đi  “maon” ”

BYYDUXFCYAAerj3

사랑하기 때문에 할 수 있었던거 알죠? 멕시코,런던 공연 잘 하고 올께요! 8년동안 사랑해줘서 고마워요 우리도 더 사랑해 줄께요~ 엘프만세! 슈주만세! 우리는 슈퍼주니어에요!!!!!

[Engtrans] You know that we were able to do this because we love you guys, right? I will come back well after performing in Mexico and London! Thank you for loving us for 8 years. We will love you more too~ ELF Mansae! Suju Mansae! We are Super Juni-or!!!!!!

[Viettrans] Các bạn biết chúng tôi có thể làm điều này vì chúng tôi yêu các bạn đúng không ? Tôi sẽ trở về sau khi biểu diễn ở Mexico và London ! Cám ơn vì đã yêu chúng tôi trong 8 năm qua. Chúng tôi sẽ yêu các bạn nhiều hơn nữa ~ ELF vạn tuế! Suju vạn tuế ! Chúng tôi là Super Juni-or !!!!!

BYYLTV-CYAI3U6w

 

8주년 8억에줘 ”

[Engtrans] It’s 8th anniversary so give me 8 billion ”

[Viettrans] Kỉ niệm 8 năm nên đưa anh 8 tỉ đi ‘

===============================

케미 쩔….

[Engtrans] Chemistry is the best….

[Viettrans] Phản ứng hóa học là nhất ….

BYYQTIRCEAIoEPV.jpg large

라운지에서…

[Engtrans] At the lounge…

[Viettrans] Tại sảnh …

BYYSzRMCcAAywbs.jpg large

이번 출장은 와이스타일 여권지갑과 함께!

[Engtrans] For the trip this time,  I came with WHYSTYLE passport cover!

[Viettrans] Đối với chuyến đi lần này, tôi đi với vỏ WHYSTYLE passport cover!

BYYTcmNCQAEjcas.jpg large

공항까지 나와주신 기자님들 감사드리구요~ 포토월과 레드카펫, 케잌까지 준비해준 SM스탭분들 고마워요!!! 멕시코,런던 슈퍼쇼 잘하고 올께용

[Engtrans] Thank you to the reporters who came all the way to the airport~ Thank you to the SM staff who prepared photowall and red carpet, and even the cake!!! I’ll do the Super Show in Mexico, London well and come back

[Viettrans] Cám ơn các phóng viên đã đến sân bay ~ Cám ơn nhân viên SM đã chuẩn bị phong nền ,thảm đỏ và cả bánh nữa !!! Tôi sẽ đi diễn Super Show ở Mexico và London rồi về

Source:

Trans by : KMcp_fionaELF

 

 

[131106] Kangin Tweet

8년이라는 시간 정말 어느하나 감사하지 않은것이 없어요 팬 여러분들 멤버들 매니저형들 슈퍼주니어를 위해 일해주시는 모든분들 너무 감사합니다 지키고 아끼고 노력하고 사랑하겠습니다 고마워요

[Engtrans] For this period of 8 years there’s really nothing that I’m not thankful for. Fans, members, manager hyungs, everyone who worked for Super Junior, thank you very much. I will protect it, treasure it, work hard and love it, thank you

[Viettrans] Thời gian 8 năm, chẳng có gì ngoài những tiếng cám ơn Người hâm mộ, mấy anh quản lý, những ai đã làm việc cho Super Junior. cám ơn rất nhiều. Tôi sẽ bảo vệ, trân trọng tình cảm này , tôi sẽ làm việc chăm chỉ, cám ơn

Source:

Trans by : KMcp_fionaELF

[131106] Donghae Tweet

8주년 ^^ 케익 ㅎ

[Engtrans] 8th anniversary^^ Cake ㅎ

[Viettrans] Bánh kỉ niệm 8 năm ㅎ

BYVIfhwCUAA-4PS.jpg large

슈주 오랫가자 ^^ 늘 고 맙 고 사 랑 한 다 !! SJ & ELF

[Engtrans] Suju, let`s continue for a long time ^^ Always thankful and love You!! SJ & ELF

[Viettrans] Suju, hãy tiếp tục cùng đi thật lâu nha ^^ luôn cám ơn và yêu mọi người !! SJ & ELF

BYYSGYICIAACxms

8주년 기념 !^^ 5학년때 핸드볼 선수일때 🙂 왼쪽 밑에서 세번째 ^^ 동해입니다 멕시코 , 런던 Super Show5 다녀올께요 ^^

[Engtrans] For 8th anniversary!^^ When I was a handball player in 5th grade :) on bottom row, 3rd from the left^^ It`s Donghae. I will go to Mexico and London for Super Show 5 and come back^^

[Viettrans] Kỉ niệm 8 năm !^^ Khi tôi là một cầu thủ bóng ném trong lớp 5 🙂 trên hàng dưới cùng, thứ 3 từ trái ^^ là tôi Donghae . Tôi sẽ đi đến Mexico và London cho Super Show 5 và trở lại ^^

BYYT6CoCIAIyNHE.jpg large

Source:

Trans by : KMcp_fionaELF