[131106] Ryeowook Tweet

소녀시대팬분들께.. 아침에 올린 글로 오해가 커지고 제 마음이 다르게 해석되어 마음이 불편한 가운데.. 제가 검색한 제 이름에 달린 불편한 단어 하나에.. 순간 욱했네요.. 아무튼 전 대인배도 아니고 상처도 쉽게 받는 저에요~

[Engtrans] To Girls’ Generation fans.. The tweet that I uploaded in the morning caused a bigger misunderstanding and it wasn’t what I had intended so I feel uncomfortable.. When I saw that with a search of my name there was uncomfortable words.. I got angry for that moment.. in any case I’m not a person who has great endurance and I get hurt easily~

[Viettrans] Gửi đến người hâm mộ của Girls’ Generation.. Tweet mà tôi tải lên hồi sáng qua đã gây hiểu lầm lớn và nó không phải là những cái tôi muốn nói nên tôi thấy khó chịu lắm.. Khi tôi thấy việc tra từ khóa tên tôi với những lời lẽ không hay.. lúc đó tôi rất tức giận.. dù sao tôi không phải là ngưởi giỏi chịu đựng và dễ tổn thương ~

==============================

저로 인해서 상처 받았을 많은 분들께 죄송하단 말씀 드리구요.. 다음부터는 조심히 하는 려욱이 되도록 할게요 ~ !! 죄송합니다 -려욱

[Engtrans] Those who received hurt because of me, I am sorry.. in future I would become a Ryeowook that is more careful~ !! I’m sorry -Ryeowook

[Viettrans] Những ai  mà chịu tổn thương từ tôi, tôi xin lỗi… Trong tương lai  tôi sẽ trở thành một Ryeowook thận trọng hơn ~!! Tôi xin lỗi -Ryeowook

=============================

슈퍼스타K5 탑3~!!!! 와우 다들 목소리들이 b 어제 슈키라에서 재정군의 노래의 여운은 아직도..ㅠ 귀여운 희진양 내 친구?! 시환이ㅋ 나중에 꼭 다시 만나요 ~ 모두 화이팅!

[Engtrans]   Superstar K5 Top 3~!!!! Wow listening to everyone’s voice  b Yesterday at Sukira the feeling after listening to Jaejung-gun’s song is still..ㅠ Cute Hee Jin Yang my friend?! Si Hwanie k I’ll meet you again next time definitely~ Everyone fighting!

[Viettrans] Superstar K5 Top 3~!!!! Wow nghe giọng mọi người  b hôm qua ở Sukira cảm giác sau khi nghe bài hát Jae Jung Gun vẫn rất.. ㅠ Bạn tôi Hee Jin Yang dễ thương phải không ?! Si Hwanie k  Nhất định sẽ gặp lại các bạn ~ Mọi người  cố lên !

BYW9o3FCYAAZ0y1.jpg large

오ㅒ 이ㄹ ㅖ ~~~~ : 사랑하기 때문에 할 수 있었던거 알죠? 멕시코,런던 공연 잘 하고 올께요! 8년동안 사랑해줘서 고마워요 우리도 더 사랑해 줄께요~ 엘프만세!

[Engtrans] why are you like this~~~~ @AllRiseSilver: You  know that we were able to do this because we love you guys, right? I will come back well after performing in Mexico and London! Thank you for loving us for 8 years. We will love you more too~ ELF Mansae

[Viettrans] Tại sao anh lại thế ~~~~ @AllRiseSilver: Các bạn biết chúng tôi có thể làm điều này vì chúng tôi yêu các bạn đúng không ? Tôi sẽ trở về sau khi biểu diễn ở Mexico và London ! Cám ơn vì đã yêu chúng tôi trong 8 năm qua. Chúng tôi sẽ yêu các bạn nhiều hơn nữa ~ ELF vạn tuế

BYYSGYICIAACxms

Source:

Trans by : KMcp_fionaELF

[131105] Donghae Tweet

ELF ^^ Love Love Love !!

[Viettrans] ELF ^^ Yêu !!

BYSgEE8CEAAradh.jpg large

내일 8주년 ^^ 멕시코,런던 !! Super show!! 설레이는 마음으로 5년만에 산 My new bag !!^^내일 공항에서 만나요 !!

[Engtrans] Tomorrow is 8th year anniversary^^ Mexico, London !! Super show!! With an excited heart I bought my new bag only after 5years!!^^See you tomorrow at airport !!

[Viettrans] Ngày mai là kỉ niệm 8 năm ^^ Mexico, London !! Super show !! Tôi đã mua túi xách mới với tâm trạng vui vẻ sau 5 năm !! ^^ Hẹn gặp các bạn ở sân bay vào ngày mai !!

BYTUe_WCcAAKGSq.jpg large

Source:

Trans by : KMcp_fionaELF

 

[131105] Eunhyuk Tweet

내일은 슈퍼주니어 데뷔 8주년인거 알죠? 그냥 넘어가면 슈주가 아니죠 멕시코 출국 공항패션 이벤트가 있습니다 여러분이 할 일은 그냥 보고 즐기면돼요 그리고 공항에 피해가 가지않도록 질서 꼭 지켜주시고 착하고 아름다운 엘프의 모습을 지켜주세요!

[Engtrans] You know that tomorrow is Super Junior’s debut 8th anniversary right? If we just let it be then we’re not Super Junior right, when we are departing for Mexico we will have airport fashion event, everyone you just have to watch and enjoy it. And to prevent casualties at the airport, please be orderly and please also protect the kind and beautiful image of ELF!

[Viettrans] Các bạn đều biết rằng ngày mai là kỉ niệm 8 năm ngày ra mắt của Super Junior đúng ko? Nếu cứ để ngày đó trôi qua thì chúng tôi ko còn là Super Junior nữa rồi. Sẽ có một sự kiện thời trang sân bay khi chúng tôi khởi hành đi Mexico. Tất cả những gì các bạn phải làm là xem và thưởng thức nó. Và để tránh những tai nạn ở sân bay thì mọi người hãy vui lòng xếp hàng trật tự và hãy giữ gìn hình ảnh tốt đẹp của ELF nhé!

================================

Thank you so much~ Thai E.L.F!!

[Viettrans] Cám ơn rất nhiều ~ Thai E.L.F!!

BYS9HswCEAAUgvC.jpg large

Source:

Trans by: KMcp_fionaELF